|

Alternatieve ALV - Gearchieveerd

This content has been archived. It may no longer be relevant

Hallo leden,

Het jaar 2020 is een jaar om nooit te vergeten en zal in de toekomst nog regelmatig worden besproken. Voor het bestuur was het ook een lastig jaar, waarin vele moeilijke besluiten genomen moesten worden. Alles op afstand en blijven zoeken naar de mogelijkheden binnen de maatregelen. Ook qua samenstelling van het bestuur is er wat gewijzigd en heeft Frank Veenstra vanwege persoonlijke omstandigheden helaas besloten zijn functie als voorzitter neer te leggen. Op een later moment zullen we hier ook uitgebreider bij stil staan.

Door contact met de gemeente, zijn alle niet gebruikte zaaluren kosteloos geannuleerd. Dit scheelt de vereniging veel geld. Daarnaast hebben we binnen het bestuur besloten om de kantine een upgrade te geven en te zorgen voor een uitstraling die past bij onze vereniging. Hierover binnenkort meer.

Zoals jullie normaal van ons gewend zijn, houden we aan het eind van het jaar altijd een ALV. Hierin presenteren we de jaarverslagen van de verschillende commissies, update van de secretaris, penningmeester en de voorzitter.

Helaas is een fysieke samenkomst dit jaar niet mogelijk en hebben we het volgende besloten:

1) Financiële stukken staan op onze website beschermd met wachtwoord (inkomsten / uitgaven en kascontrole). Mail volgt later met wachtwoord.

2) We vragen jullie deze stukken te bekijken. En te reageren met vragen binnen 72 uur aan de penningmeester of secretaris.

3) Ook willen we jullie vragen om per mail decharge aan het bestuur te verlenen. Mochten we na 72 uur geen reactie hebben ontvangen gaan we automatisch vanuit.
Ter informatie, decharge van het bestuur is nodig om als bestuur goedkeuring te krijgen over het afgelopen jaar voor het gevoerde bestuur en gemaakte kosten.  Dit kan alleen worden gedaan door de leden.

4) Zodra de maatregelen het toestaan organiseren we een fysieke ALV, waarbij de jaarverslagen worden besproken, toekomstig beleid en we een nieuwe voorzitter benoemen.

We hopen op jullie begrip en medewerking om dit tot een goed eind te brengen.

Namens het bestuur wil ik iedereen een gezond en gelukkig 2021 wensen. En hopelijk zien we elkaar snel weer in de zaal.

Marc