Algemeen | Bestuur | Vereniging

Corona update 14-12 – sluiting zaal / ALV / contributie

Hallo allen,

Zoals jullie waarschijnlijk in het nieuws hebben vernomen, gaan we vanaf morgen weer in een strenge lockdown. Met als gevolg dat de sporthal gesloten wordt en we niet kunnen spelen. Dit geldt zowel voor de jeugd als de senioren. Het geplande oliebollen toernooi voor de jeugd komt hiermee ook te vervallen.
Begin januari zal er opnieuw worden bepaald of we kunnen spelen en in welke vorm dit zal zijn.

Een ander punt om met jullie te delen gaat over de contributie. Omdat de meeste van jullie de afgelopen periode minder/niet hebben kunnen spelen. Hebben we besloten om de contributie van kwartaal 1 voor de helft te innen (januari).

Normaal hadden we altijd aan het eind van het jaar een ALV, deze is helaas door Corona maatregelen niet doorgegaan. We willen het financiële deel wel afsluiten en daarom komen binnenkort de stukken op onze website en zal per mail worden gevraagd voor opmerkingen en vragen. Maar ook de goedkeuring van de stukken en daarmee decharge van het bestuur. Hierover volgt binnenkort een mail met meer details.

Het is een bewogen jaar, met helaas weinig speelmomenten zoals we dat gewend zijn van eerdere jaren.  Als laatste willen we jullie allemaal hele fijne feestdagen wensen, blijf gezond en laten we hoop houden dat we in 2021 weer als vanouds kunnen spelen. Tot volgend jaar!

Mochten er vragen zijn en opmerkingen horen we het graag.

Namens het bestuur,

Marc