Feestdagen en vakantie

Feestdagen en vakantie 2019

Voorjaarsvak.     16 febr. t/m 24 feb.        zaal open

Pasen                    21april en 22 april        zaal gesloten

Koningsdag        dond. 27 april                  zaal gesloten

Meivak.               27 apr. t/m 5 mei            zaal open

Hemelvaart        do. 25 mei                         zaal gesloten

Pinksteren         4 en 5 juni                          zaal gesloten

Zomervak.          19  juli. t/m 25 aug          zaal gesloten

Herfstvak.          19 okt. t/m 27 okt.           zaal open

Kerstvak.            21 dec. t/m 5 jan. 2020  zaal open