Feestdagen en vakantie

Feestdagen en vakantie 2017

Voorjaarsvak.     18 febr. t/m 26 feb.        zaal open

Pasen                    16 en 17 april                  zaal gesloten

Koningsdag        dond. 27 april                  zaal gesloten

Meivak.               22 apr. t/m 30 april        zaal open

Hemelvaart        do. 25 mei                         zaal gesloten

Pinksteren         4 en 5 juni                          zaal gesloten

Zomervak.          22  juli. t/m 3 sept.          zaal gesloten

Herfstvak.          21 okt. t/m 29 okt.           zaal open

Kerstvak.            23 dec. t/m 7 jan. 2018   zaal open