Lidmaatschap en Contributie

Aanmelden/Opzeggen:

Aanmelden of opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de secretaris.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand vóór het einde van het lopende badmintonseizoen. Het badmintonseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni.

Wanneer een lid zijn lidmaatschap hangende het badmintonseizoen opzegt (om welke reden ook), is het de contributie tot het einde van het seizoen verschuldigd.

E-mail: secretaris@deracketeers.nl.

 

Contributie per 01-01-2019 (per kwartaal):

Jeugd (tot 14 jaar) € 31,00
Jeugd (14 t/m 17 jaar) € 36,00
Volwassenen (18 jaar en ouder) € 49,00

 

Inschrijfgeld:

Jeugd € 7,00
Senioren € 11,50

Betalingen dienen te geschieden via een automatische incasso. Indien voor betaling per acceptgiro wordt gekozen, wordt de contributie met € 2,50 per kwartaal verhoogd.

Indien gekozen wordt voor vooruitbetaling van de jaarcontributie in één keer in januari van het jaar, wordt een korting gegeven van € 5,00.

Overige Kosten Recreanten:

Training (per seizoen) € 30,00
Recreantencompetitie (per team) € 20,00
Lentecompetitie (per teamlid) € 5,00

 

Overige Kosten Wedstrijdspelers:

Seniorencompetitie (per seizoen) € 35,00
Seniorentraining ZZ teams(per seizoen) € 50,00
Seniorentraining DDW teams (per seizoen) € 40,00
Jeugdcompetitie en – training (per seizoen) € 25,00
Regiocompetitie (per seizoen) € 10,00

Deze bijkomende kosten voor training worden via de automatische incasso geïnd na de start van de training. De overige kosten voor competities e.d. worden via acceptgiro geïnd.

Rekening nummer Contributie-inning:

IBAN: NL58INGB0002257815  t.n.v. De Racketeers Emmen