Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

Barvrijwilligers moeten een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken gevolgd hebben volgens de Drank- en Horecawet. MOVISIE heeft samen met Vereniging NOV, NOC*NSF, Nederlandse Federatie Dorpshuizen, Plattelandsjongeren.nl en Adviesbureau JONG&ZO een digitale Instructie Verantwoord Alcohol schenken gemaakt.  Barvrijwilligers kunnen zo gratis online een certificaat behalen. 

Waar kan de vrijwilliger dat doen?

De digitale instructie staat op www.vrijwilligerswerkacademie.nl. De teksten en filmpjes op deze website stellen vrijwilligers in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in kantine, bar of clubhuis. Wanneer vrijwilligers de teksten en filmpjes hebben gezien en gelezen, zijn ze in staat om de test te maken waarmee ze een gekwalificeerde barvrijwilliger worden en bardiensten mogen draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.

Achtergrond

Het schenken van alcohol brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Aan jongeren onder de 18 jaar mag absoluut geen alcohol geschonken worden in het belang van de bescherming van de gezondheid van jongeren en omdat het in bezit hebben van alcohol in openbare ruimten voor jongeren strafbaar is. Daarnaast heeft alcohol invloed op het gedrag van mensen en kan teveel aan alcohol leiden tot agressie en seksueel grensoverschrijdende gedrag. Dit kan de sfeer aardig bederven, terwijl iedereen het gezellig wil houden. Ook gaan alcohol en verkeer niet samen, het verhoogt de kans op ongelukken. Als barvrijwilliger wil je dat zoveel mogelijk voorkomen. 

Meer informatie en de test kun je vinden op: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

Bron: https://www.nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/instructie+verantwoord+alcohol+schenken/default.aspx