Aanmelden/Opzeggen:

Aanmelden of opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de secretaris.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand vóór het einde van het lopende badmintonseizoen. Het badmintonseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni.

Wanneer een lid zijn lidmaatschap hangende het badmintonseizoen opzegt (om welke reden ook), is het de contributie tot het einde van het seizoen verschuldigd.

E-mail: secretaris@deracketeers.nl

Contributie per 01-01-2019(per kwartaal)
Jeugd (tot 14 jaar)€ 31,00
Jeugd (14 t/m 17 jaar)€ 36,00
JeugdOverige kosten
Jeugdcompetitie en – training (per seizoen)€ 25,00
Regiocompetitie (per seizoen)€ 10,00

Betalingen dienen te geschieden via een automatische incasso. Indien voor betaling per acceptgiro wordt gekozen, wordt de contributie met € 2,50 per kwartaal verhoogd.

Deze bijkomende kosten voor training worden via de automatische incasso geïnd na de start van de training. De overige kosten voor competities e.d. worden via acceptgiro geïnd.

Rekening nummer Contributie-inning:

IBAN: NL58INGB0002257815  t.n.v. De Racketeers Emmen

Indien gekozen wordt voor vooruitbetaling van de jaarcontributie in één keer in januari van het jaar, wordt een korting gegeven van € 5,00.