Aanmelden/Opzeggen:

Aanmelden of opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de secretaris.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand vóór het einde van het lopende badmintonseizoen. Het badmintonseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni.

Wanneer een lid zijn lidmaatschap hangende het badmintonseizoen opzegt (om welke reden ook), is het de contributie tot het einde van het seizoen verschuldigd.

E-mail: secretaris@deracketeers.nl.

Contributie per 01-01-2019(per kwartaal)
Volwassenen (18 jaar en ouder)€ 49,00

Betalingen dienen te geschieden via een automatische incasso. Indien voor betaling per acceptgiro wordt gekozen, wordt de contributie met € 2,50 per kwartaal verhoogd.

Indien gekozen wordt voor vooruitbetaling van de jaarcontributie in één keer in januari van het jaar, wordt een korting gegeven van € 5,00.

RecreantenOverige kosten
Training (per seizoen)€ 30,00
Recreantencompetitie (per persoon)€ 5,00
Lentecompetitie (per teamlid)€ 5,00

Deze bijkomende kosten voor training worden via de automatische incasso geïnd na de start van de training. De overige kosten voor competities e.d. worden via acceptgiro geïnd.

Rekening nummer Contributie-inning:

IBAN: NL58INGB0002257815  t.n.v. De Racketeers Emmen