• Home »
  • Nieuws »
  • Contributieverhoging en opzeggen lidmaatschap hangende het badmintonseizoen
Contributieverhoging en opzeggen lidmaatschap hangende het badmintonseizoen

Contributieverhoging en opzeggen lidmaatschap hangende het badmintonseizoen

Mededeling!

Contributieverhoging en opzeggen lidmaatschap hangende het badmintonseizoen

Het bestuur heeft besloten, in deze gesteund in de ALV van 29 november 2016, om

(1) de contributie vanaf 1 januari 2017 te verhogen met € 2 per kwartaal, en

(2) om vanaf 1 januari 2017 het bepaalde in art. 9 lid 2 statuten strikt na te leven. Art. 9 lid 2 statuten luidt: “Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.” Dit betekent dat wanneer een lid zijn lidmaatschap hangende het badmintonseizoen – dat loopt van 1 juli tot 30 juni – opzegt (om welke reden ook), het de contributie tot het einde van het seizoen verschuldigd is.

Het bestuur, dat tot taak heeft de vereniging financieel gezond te houden, ziet zich genoodzaakt tot deze maatregelen omdat de lasten – in het bijzonder: de zaalhuur en het bedrag dat per lid moet worden afgedragen aan de Nederlands badmintonbond – ieder jaar hoger worden.