Aanmelden/Opzeggen:

Aanmelden of opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de secretaris.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand vóór het einde van het lopende badmintonseizoen. Het badmintonseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni.

Wanneer een lid zijn lidmaatschap hangende het badmintonseizoen opzegt (om welke reden ook), is de contributie tot het einde van het seizoen verschuldigd.

Email: secretaris@deracketeers.nl.

Contributie per 01-01-2019(per kwartaal)
Jeugd (tot 14 jaar)€ 31,00
Jeugd (14 t/m 17 jaar)€ 36,00
Contributie per 01-01-2019(per kwartaal)
Volwassenen (18 jaar en ouder)€ 49,00

Als je per acceptgiro betaald, wordt de contributie met € 2,50 per kwartaal verhoogd.
Indien je kiest voor vooruitbetaling van de jaarcontributie in één keer in januari van het jaar, wordt een korting gegeven van € 5,00.

JeugdOverige kosten
Jeugdcompetitie en – training (per seizoen)€ 25,00
Regiocompetitie (per seizoen)€ 10,00
RecreantenOverige kosten
Training (per seizoen)€ 30,00
Recreantencompetitie (per persoon)€ 5,00
Lentecompetitie (per teamlid)€ 5,00
WedstrijdOverige kosten
Seniorencompetitie (per seizoen)€ 35,00
Seniorentraining ZZ teams(per seizoen)€ 50,00
Seniorentraining ZZ teams(per seizoen)€ 40,00
Regiocompetitie (per seizoen)€ 10,00

Rekening nummer Contributie-inning:
IBAN: NL58INGB0002257815  t.n.v. De Racketeers Emmen