Algemeen | Bestuur | Vereniging

Mededeling Bestuur 30 maart 2021

Hallo leden en ouders,

In deze mail willen we als bestuur jullie op de hoogte brengen van de huidige situatie binnen de vereniging, alvast vooruit kijken naar het volgende seizoen en onze plannen met jullie delen.

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om te spelen in de zaal en gezellig samen te komen aan de bar in de kantine. De verwachting is dat we dit seizoen ook niet meer in actie kunnen komen helaas. We hebben de contributie gestopt en zullen deze pas weer gaan innen als de zaal weer open gaat. Alle geplande zaaluren zijn door de gemeente geannuleerd en hierdoor zijn onze kosten laag. Dus financieel gaat het goed met de vereniging en ook blijft het aantal leden stabiel en hier zijn we heel blij mee. We hopen dat dit zo blijft, echter horen we wel geluiden van opzeggingen. Mocht je toch twijfelen en denken aan opzeggen, laat het ons weten. Dit in verband met de teams voor volgend seizoen en de benodigde zaalhuur. Ondanks dat er nog geen vooruitzichten zijn op versoepelingen kijken we toch alvast naar volgend seizoen.

In het verleden hadden we verschillende wedstrijdteams in de door de bond of regio georganiseerde competities (DDW en zaterdag). Zoals het er nu naar uitziet, hebben we geen teams meer in beide competities. Het eerste team is helaas genoodzaakt om te stoppen i.v.m. te weinig spelers. Mocht je volgend seizoen interesse hebben om competitie te spelen, laat het dan maar weten. Vanuit de bond is aangegeven dat ze liever hebben dat we een team terugtrekken, dan op het laatste moment nog teams gaan toevoegen. De recreanten competities zoals lente en recreanten staan hier los van en hierover wordt vanuit de recreantencommissie tijdig gecommuniceerd.

Als bestuur willen we gaan kijken naar de toekomst van de vereniging. We zien een terugloop in wedstrijdteams en ook de doorstroming van de jeugd naar de senioren is beperkt. Dit plan willen we samen met jullie maken. Tenslotte is het jullie vereniging en proberen wij als bestuur de zaken te organiseren. Helaas is het niet mogelijk om fysieke sessies te organiseren en hebben we besloten om een enquête te maken en deze willen begin mei rondsturen. We willen jullie vragen om deze in te vullen. We hopen op een grote respons vanuit de vereniging. Jullie ideeën, gedachten en verbeterpunten zijn belangrijk om mee te nemen in het toekomstige plan.

Zoals jullie weten heeft Frank eind vorig jaar zijn functie als voorzitter neergelegd. Hans en ik vervullen nu een dubbele rol. Het is wenselijk om in de toekomst weer een voltallig bestuur te hebben. Dus mocht je interesse hebben in een functie binnen het bestuur (zowel dagelijks als commissies), dan laat het maar weten. Er zijn mogelijkheden en we kunnen de frisse ideeën en nieuwe energie goed gebruiken.

Ter afsluiting, we realiseren ons dat sommige al meer dan een jaar niet hebben kunnen spelen. We hopen op betere tijden en dat we weer sportief en gezellig met elkaar op baan kunnen spelen. En natuurlijk de avond afsluiten aan de bar.

Blijf gezond en tot snel.

Mocht je deze informatie niet via de mail gekregen hebben stuur dan een mailtje naar secretaris@deracketeers.nl.

Namens het bestuur,

Marc van Beek