Nieuwjaarswens / Corona-update

Hallo allemaal,

Allereerst namens het bestuur de beste wensen voor 2022 en we wensen jullie veel geluk en gezondheid toe dit jaar. Normaal vieren we het begin van het nieuwe jaar met een nieuwsjaarreceptie in de kantine, helaas is dit niet mogelijk momenteel.

Vandaag is er weer een bestuursvergadering geweest en hierin is gesproken over de contributie, zaalhuur voor senioren en jeugd.

De gemeente heeft aangegeven dat we niet kunnen beschikken over de zaal tot 1 april. Hierdoor hebben we besloten om in kwartaal 1 geen contributie te innen. Omdat alles erg onzeker is momenteel houden we contact met de gemeente over vervangende zaalhuur en kijken we ook naar andere opties. Mochten de maatregelen het toelaten, zullen we kijken wat er mogelijk is en dat naar jullie communiceren. 

Mochten er vragen / opmerkingen zijn horen we het graag.

Namens het bestuur,

Marc