| |

Vervangende Speelruimte

Hallo allen,

Zoals bekend kunnen vanaf deze week niet in onze eigen sporthal spelen door de opvang van vluchtelingen vanuit Ter Apel. We hebben met de gemeente meerdere keren contact gehad om vervangende ruimtes te vinden voor onze jeugd en senioren.

De jeugd kan trainen op maandagavond vanaf 18:00 tot 19:30 uur bij het Terra Collega. Als het goed is, is hierover reeks gecommuniceerd in de jeugd app.

Voor de senioren hebben we helaas niet kunnen krijgen wat we willen en zijn de volgende momenten beschikbaar:

Maandagavond bij het Terra collega van 19:30 tot 22:30 (3 velden)

Dinsdagavond in Klazienaveen van 21:00 tot 22:30 uur (9 velden)

Details over het openen van beide zalen (sleutels) volgt later. 

Voor nu zijn dit de beschikbare tijden en dagen. Helaas niet naar onze tevredenheid en we begrijpen dat dit frustratie geeft. We houden contact met de gemeente om naar een betere oplossing te zoeken.   

Ook is de recreantencommissie bezig met het opzetten van de recreantencompetitie. Hierover ook later meer. 

Mochten er nog vragen zijn horen we het graag. 

Het bestuur